• Opprustningen av Borgland Dolphin kostet svært mye og krangelen om regningen har resultert i flere rettssaker. Riggen ligger i dag i opplag. Jarle Aasland

Hitecvision-selskap anker erstatningsdom på 36 millioner kroner

Stavanger tingrett dømte nylig Hitecvision-selskapet Apply Rig & Moduls til å betale 36 millioner kroner til konkursboet til Bergen Group Hanøytangen (BGHT). Dommen ankes.