Forvirrede studenter loses inn i arbeidslivet

Fra i dag skal studentene bli guidet fra studentlivet og inn i arbeidslivet. Karrieresenteret ved Universitetet i Stavanger vil hjelpe forvirrede studenter.