• Anders Minge

Leter mer - finner mindre

Det er boret dobbelt så mange brønner i år som i fjor. Likevel er funnraten gått fra 50 prosent i 2005 til 15 prosent i 2006.