Mange kvier seg for å kreve penger

Mange vegrer seg mot å kreve tilbake pengene de har lånt til Bodhild Baasland, av frykt for at navnene deres skal bli offentlig kjent.