• Odd Pihlstrøm

Mest skatt fra banker og bygg

Betegnende for de gode tidene: På Jæren bidrar to lokale banker, en entreprenørbedrift og et kapitalforvaltningsselskap med mest selskapsskatt.