Dropper kraftutbygging i Lysebotn

«Grønne sertifikater» kunne gitt over 10 prosent mer strøm fra Lysebotn uten ny regulering.