• Hans E.H. Jacobsen

Offshore-skip i hundre

I dag leverer skipsverftet Simek «Dina Supplier» til Myklebusthaug Offshore.