Smell for vekstaksjer rammer fjorårets vinnerfond: – Har fått en trøkk

Fjorårets hete fornybarfond har fått en knekk i år etter økte renter og motvind for vekstaksjer. DNB-forvalter Dag Hammer har lempet ut Euronext Growth-aksjer etter å ha brent seg på nykommerne, men «skulle solgt alt».

SMELL: Dag Hammer i DNB forvalter fondet SMB som investerer i små og mellomstore bedrifter. I 2020 hadde fondet en avkastning på 46 prosent, men ligger seks prosent i minus så langt i år.
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over ett år gammel

Helt nederst på avkastningslisten til Verdipapirfondenes forening etter nyttår, er fondet Storebrand Fornybar Energi.

Fondet som mer enn doblet seg i fjor er så langt i år ned 23 prosent.

Handelsbankens fjorårsvinner, fornybarfondet Bærekraftig Energi, har falt 14 prosent etter oppgangen på 127 prosent i 2020.

Les også

Mener IEA endrer premissene for norsk oljedebatt: – Bør være en skikkelig vekker

Begge fondene peker på at såkalte vekstaksjer har fått en knekk.

Økt inflasjon og renter har truffet vekstselskaper, en type selskaper det er mange av innen fornybar energi, fremholder Storebrand-forvalter Philip Ripman.

– Det er hele segmentet som har fått seg en trøkk i begynnelsen av året, sier han til E24.

Handelsbanken-forvalter Patric Lindqvist istemmer.

– Dels har vi sett at vekstaksjer generelt har hatt en tøffere periode, da optimismen om at konjunkturene henter seg inn etter covid-19 har gjort at konjunkturfølsomme sektorer har klart seg bedre på kort sikt og vekstaksjer har vært tregere, skriver han i en e-post.

Fondsforvalter Patric Lindqvist har styrt investeringene i Handelsbanken Bærekraftig Energi siden oktober 2015.

Brant seg på Euronext Growth-aksjer

– Det har vært traurig i en del av de aksjene her i år. Vi solgte unna ganske mye i februar, men beholdt dessverre noe. Vi skulle solgt alt, men det er lett å se i etterkant, sier forvalter Dag Hammer.

Han forvalter DNBs SMB-fond, som også har blitt truffet av smellen i vekstaksjer.

Fondet som fokuserer på små og mellomstore selskaper, har hittil i år en avkastning på minus seks prosent. I både 2019 og 2020 leverte fondet tett på 50 prosent avkastning.

Ifølge Hammer er det i hovedsak beholdningen av Euronext Growth-aksjer som har trukket ned avkastningen så langt i år.

Oslo Børs sin markedsplass Euronext Growth har blitt et hett marked for nye vekstselskaper, ikke minst miljøselskaper som satser på alt fra sol- og vindkraft til hydrogen.

Avkastningen på markedsplassen er imidlertid kraftig i minus etter nyttår, viste nylige beregninger.

– Det har ikke vært så mye selskapsspesifikke ting, men det har vært en rotasjon i markedet, ut av vekst og grønne aksjer og inn i mer sykliske verdibaserte aksjer, sier Hammer.

Trangt i døren på Euronext Growth

– De aksjene vi beholdt var de vi mest positive til langsiktig, men veldig mange av de aksjene har også fått seg en voldsom trøkk, sier DNB-forvalteren.

Aksjonærlister viser at DNB-fondet ikke lenger er oppført blant de 50 største eierne i selskaper som Aker Horizons, plastgjenvinningsselskapet Agilyx og sjakkselskapet Play Magnus. Andre posisjoner er også redusert til dels kraftig.

Ved utgangen av april var Euronext Growth-noterte selskaper som salatprodusenten Kalera og elbillader-selskapet Zaptec fortsatt store posisjoner, aksjer som har falt mye de siste månedene.

Les også

Børsknekk for norske elbilladere i mai: Spetalen med fulltreff

På spørsmål om fondets salg kan forsterke aksjefallene på Euronext Growth, svarer Hammer:

– Det bidrar nok ikke til at det stiger. Det er en utfordring med likviditet. I en del av aksjene har likviditeten tørket veldig opp etter notering. Det blir ekstra ille når aksjen begynner å falle. Da blir ofte likviditeten enda dårligere. Det påvirker selvfølgelig når man skal selge aksjer.

– Har man vært for optimistisk på vegne av aksjene på Euronext Growth?

– Det er vanskelig å verdivurdere aksjer hvor det er liten løpende inntjening og mesteparten av det som skal tjenes skal skje i fremtiden. Hva som er en riktig pris for den type aksje har man sett svinge veldig.

– Det blir veldig momentdrevet. I et positivt, oppadgående marked som vi hadde i fjor, så man mindre på prisingen og mer på retning og hva man kunne forvente, sier han.

– En pust i bakken

Tross motvinden for fornybaraksjer i år, mener Ripman i Storebrand at utsiktene har «gått fra å være bra til nesten enda bedre».

Han peker på IEAs ferske plan for netto nullutslipp i 2050, som viser hvordan investeringer i rene løsninger som solkraft og vindkraft kan erstatte fossil energi og samtidig skape jobber, øke veksten og nå klimamålene.

– Det er de store linjene. Så er det selvfølgelig ikke alltid hyggelig å stå i det når det er ned i en sånn periode, men vi har vært tydelige på at dette blir ingen rett linje. En pust i bakken er ganske naturlig.

Les også

IEAs plan for å nå klimamålene: – Kanskje den største utfordringen for menneskeheten noensinne

– Hvordan er risikoen i et bransjefond som Storebrand Fornybar Energi?

– Det er et snevert fond, som fokuserer på ett segment. Sånn sett vil det være mer volatilt og risikofylt enn enkelte andre typer fond. Men igjen er det litt avhengig av hva som er sammenligningsgrunnlaget og hva situasjonen er for hver enkelt kunde som skal investere, sier Ripman.

Kapitalstrømmer til grønne fond

– Vi ser tendenser til at kapitalstrømmene er i ferd med å gå mot det man fra EU sin side ønsker med hele prosjektet bærekraftig finans, sier Bernt S. Zakariassen, leder for Verdipapirfondenes forening (VFF).

Nordmenns sparing i aksjemarkedet har tatt seg kraftig opp under pandemien. Tall fra VFF viste i fjor også en stor tilstrømming av kapital til fond som profilerer seg selv som bærekraftige eller grønne.

Tallene etter nyttår viser en samlet netto tegning på over 11 milliarder kroner i disse fondene. I hele markedet er det nettokjøpt fondsandeler for til sammen over 40 milliarder kroner.

Også Storebrand Fornybar Energi og Handelsbanken Bærekraftig Energi har hatt positiv nettotegning så langt i år. Men både i mars og april forsvant penger ut av fondene.

Kundene trakk 581 millioner ut av Storebrand-fondet i mars og 188 millioner i april, viser VFF-statistikken.

– Det er ikke unormalt at det går en del penger ut i løpet av periodene hvor man ser at fondet går ned – på lik linje som vi så at tegningene gikk veldig opp når utviklingen var veldig bra i fjor, sier Ripman.

– Jeg håper man ser og tenker på de stor linjene også. At man ikke blir blendet av en kortvarig periode. Man skal ha en langsiktig horisont for aksjeinvesteringer, sier han.

Publisert: