Røkkes argeste opponent

Småaksjonær Ingjerd Dale tapte kampen mot at Kjell Inge Røkkeskulle få kontroll over Kværner, men har ikke tenkt å gi seg somkværnereier.