EU vil ha oljekuttene vurdert i ESA

EU-kommisjonen har bedt EFTAs overvåkingsorgan, ESA, vurdere om Norges planlagte oljekutt er i strid med EØS-avtalen.