Norman overprøver Konkurransetilsynet

Arbeids— og administrasjonsminister Victor D. Norman overprøver Konkurransetilsynet. Statsråden vil at tilsynet skal behandle de deler av fusjonen Kværner/Aker som gjelder nybygg og vedlikehold på den norske kontinentalsokkelen.