Taper 100.000 kroner i året

Økningen i dieselprisen det siste åretkoster trailereiere 100.000 kroner årlig per vogntog imerutgifter.