Kjelfabrikk solgt til Island

Islendingene kan damp. Både fra egne naturlige kilder, og nå også fra Flekkefjord etter at Hedinn HF har overtatt 73 prosent av aksjene i driftsselskapet Peder Halvorsen AS kjelfabrikk på Sira.