Prøvt ut på New Zealand

Fleksibel skulestart ein del av kvardagen i fleire andre land. New Zealand er eitt av dei.