30 milliarder mer i lønn og honorar

I 1999 ble det utbetalt til sammen 500,8 milliarder kroner i lønn og honorarer. Det er 30 milliarder mer enn året før.