Nær en av ti uføretrygdet

9,1 prosent av befolkningen i arbeidsdyktig alder var uføretrygdet ved inngangen til 1999.