Norge taper andeler i verdenshandelen

Mens verdenshandelen vokser med 13-14 prosent i år, øker eksporten fra det norske fastlandet trolig med bare 4 prosent i volum. Resultatet er tap av markedsandeler.