• Thorfinn Sørensen Privat

Miles ansetter

Thorfinn Sørensen (30) er ansatt som seniorkonsulent i IT-konsulentselskapet Miles Stavanger AS.