100 Lyse-mill. til universitet

Lyse vil gi 100 millioner kroner av pengene fra ElTele-salget til universitetet i Rogaland.