Økt håp i nord etter Agip-funn

Agips oljefunn i Barentshavet øker optimismen i regionen, og kan føre til første oljeutbygging så langt nord. Oljedirektoratet betrakter dette resultatet på den såkalte Goliath-prospektet som svært positivt.