Frykter svekket beredskap

Det er en økt sikkerhetsrisiko offshore, med flere branner og branntilløp, flere gasslekkasjer og redusert vedlikehold. I en slik situasjon er vi livredde for fjerning av beredskapsfartøyer, sier nestleder i Oljearbeidernes Fellessammenslutning (OFS), Tarjei Lodden.