Ingen avgiftsøkning for forbrukerne

Regjeringen varsler ingen avgiftsøkning for forbrukerne i revidert nasjonalbudsjett, og sier den vil skjerme folks velferdsordninger. Men ordningen med kontantstøtte og barnetrygd blir redusert med 85 millioner kroner.