Hele DBS må selges

Klubben ved Øglænd DBS har fått den bekreftelsen den ønsket fra Næringsdepartementet: De svenske eierne er forpliktet av konsesjonsvilkårene til å legge hele virksomheten ut for salg.