Fiskefôrfusjon presser priser og ansatte

Fiskefôrprodusenten NorAqua fra Stavanger er kjøpt opp av Statkorn og skal nå slås sammen med konkurrenten EWOS. Det betyr billigere fôr til oppdretterne men også oppsigelser og kamp om hvor hovedkontoret skal ligge.