320 millioner til Lyse-eierne

Lyse Energis 16 eier-kommuner får i år 320 millioner kroner på deling fra utbytte og renter på ansvarlig lån.