Dette er regnestykket

I henhold til Lov om Statens petroleumsfond slår statsbudsjettet fast at Statens samlede netto kontantstrøm fra petroleumsvirksomhet i sin helhet overføres til fondet. I gjeldende statsbudsjett er det lagt opp til at 85,1 milliarder kroner skal tilføres fondet i år. Forutsetningen er en oljepris på 125 kroner per fat. Da ser regnestykket slik ut: