Elcon-salget største transaksjon i 2004

Antall fusjoner og oppkjøp i Norge vokste med 50 prosent i fjor, sammenliknet med 2003. Salget av Elcon var den største transaksjonen.