Norsk Hydro tildeler kontrakter for 600 millioner

Norsk Hydro har på vegne av partnerskapet i Granefeltet tildelt de sentrale kontraktene for brønnutstyr til utbyggingen av feltet.