Sterke tall fra Skagenfondene

Skagenfondene tjente 324 millioner i 2003. Resultatet etter skatt ble 129 millioner.