HiS kjemper for faglig frihet

Høgskolen i Stavanger tar opp kampen mot innskrenkninger i den faglige friheten til universiteter og høyskoler.