HMS-iver stresser oljås leverandører

Alle oljeselskapene vil ha leverandørene med på «sitt» HMS-opplegg. — Vi trenger vår egen HMS-kultur, ikke andres, sier TBL-topp.