Arbeidsløsheten på vei ned i hele landet

Junitallene både for Rogaland og landet samlet, viser nedgang i arbeidsløsheten.