Kutter ikke oljeskatten

Finansminister Per-Kristian Foss (H) sier nei til generelt kutt i særskatten på nye oljefelt i revidert nasjonalbudsjett, etter det Aftenbladet kjenner til.