Planene klare for nytt oljefelt vest for Heimdal

Olje— og energidepartementet mottok fredag planen for utbygging og drift av oljefeltet Alvheim. Feltet ligger i Nordsjøen, vest for Heimdalfeltet.