- Sola er mer sårbar for terror

— Avinor har ikke tatt nok hensyn til samfunnssikkerheten. Sola eraltfor lett å ramme, sier Trond Helleland (H) og krever omkamp.