Hydro vil ha fullmakt til tilbakekjøp av aksjer

Styret i Norsk Hydro ASA vil innkalle til ekstraordinær generalforsamling 1. desember for å be aksjonærene om fullmakt til tilbakekjøp av aksjer.