Nyare og større skuleskip

Det 50 år gamle skuleskipet «Gann» kan bli erstatta med det 25 år yngre hurtigrute— skipet «Narvik». Dermed kan elevtalet ombord aukast frå dagens 75 til 105.