- Bruk kreftene på forebygging

— Det er viktig å sette inn tiltak tidlig for å hindre mobbing, og ikke vente til skaden har skjedd, sier Bent Hognestad i AOF.