Kremmerne på Ålgård samler seg

Flere butikker og et mer intimt sentrum med midtpunkt i et nytt torg. Det er målet handelsstanden på Ålgård og Gjesdal kommune navigerer mot.