Prøveboring for småkraft

Både Sira-Kvina kraftselskap og Pevatec, begge lokalisert i Sirdal, jobber videre med ny teknologi for boring av småkrafttunneler.