Statoil og Hydro planlegger nedstengning

Statoil og Hydro planlegger en kontrollert nedstenging av produksjonen på norsk sokkel og ilandsetting av de offshore-ansatte etter at OLF varlser lockout.