- Tror på høy oljepris i årevis

Vestlige økonomier takler godt en høyere oljepris. Den globaleveksten er ikke truet, sier oljeanalytiker Arnstein Wigestrand.