Opec tester høyere priser

Statoil tror Opec tester ut hvor høy oljepris verdensmarkedet tåler.