Gjeldsveksten gjør husholdningene mer sårbare

Fortsatt øker gjelda vår mer enn lønningsposen. Den høye gjeldsveksten gjør norske husholdninger mer sårbare for økonomiske forstyrrelser, fastslår visesentralbanksjef Jarle Bergo, men han ser ingen umiddelbare farer for finansielle kriser.