Mindre nydyrking

Interessen for nydyrking i landets største husdyrkommune er dalende.