Dyrere boligforsikring

Gjensidige NOR økte prisen på boligforsikring med 25 prosent i år. Forsikringsselskapenes skadeutbetalinger til privat bolig økte med litt over én prosent i fjor.