Equinor nekter å informere hovedeier om lederlønn

Olje- og energiminister Tina Bru vil ha mer åpenhet fra Equinor etter USA-skandalen. Likevel får hun kun vite feil lønn for USA-sjefen.

Styreleder Jon Erik Reinhardsen i Equinor møtte olje- og energiminister Tina Bru 18. mai. Statsråden har gitt beskjed om en forventning om økt åpenhet fra selskapet, men får ikke vite lønnen til konserndirektøren som ledet USA-satsingen da tapene vokste.
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over to år gammel

Etter å ha lest i Dagens Næringsliv om omfanget av tapene Equinor har gått på i USA, krevde olje- og energiminister Tina Bru (H) at selskapet skjerpet sin informasjon til hovedeieren.

Staten eier 67 prosent av selskapet og eierskapet forvaltes av Olje- og energidepartementet.

Da statsråden redegjorde for saken i Stortinget 10. juni, var Bru tydelig på at selskapet generelt burde vist mer åpenhet om utfordringer i virksomheten.

I etterkant av dette har Aftenbladet/E24 avdekket at Equinor har feilinformert om lønnen til konserndirektør Bill Maloney i 2015 – året hvor det ble tatt store nedskrivninger av verdien av investeringene i USA.

Olje- og energidepartementet ble ikke informert om denne feilen da Equinor oppdaget den, men har etter medieomtalen selv tatt kontakt med selskapet.

– Departementet mener (...) at Equinor burde ha orientert om at en slik feilutbetaling hadde funnet sted da dette ble oppdaget, og hvordan feilen ble fulgt opp, skriver kommunikasjonssjef Ole Berthelsen i Olje- og energidepartementet i en e-post.

Les også

DN: Riksrevisjonen skal undersøke statens Equinors-eierskap

Les også

Equinor bestilte kredittvurdering av fornybarsatsingen: – Vi er opptatt av å øke åpenheten

Bill Maloney fra da Aftenbladet møtte ham i 2011, som fersk konserndirektør for Statoils virksomhet i USA og Canada.

25 millioner i bonus

Maloney hadde en avtale om større andel av bonus i totallønnen. I løpet av sine fire år og sju måneder som konserndirektør fikk han 25 millioner kroner i bonus – enten som kontanter eller aksjer.

I hvert fall hvis en skal tro Equinors årsrapporter og erklæringen om lederlønn som legges fram på generalforsamlingen. Dette er informasjon staten krever for sine selskap.

Men nå har Equinor innrømmet at rapporteringen om Maloneys lønn i 2015 var feil. Han kunne få opp til 100 prosent av fastlønnen sin i bonus som både aksjer og kontanter – altså totalt 200 prosent. I 2015, året hvor han måtte gå av i juli, fikk han 9,25 millioner i bonus – tilsvarende 235 prosent av fastlønnen.

Dette skyldes en «teknisk feil», svarte selskapet Aftenbladet/E24. Feilen ble oppdaget etter generalforsamlingen i mai 2016, og Equinor viser til at Maloney betalte tilbake et «betydelig beløp». Equinor vil ikke gi mer informasjon om saken, heller ikke hva den korrekte lønnen er, og henviser til at denne avtalen med Maloney ble inngått etter at han hadde gått av som konserndirektør.

Hør podkast om situasjonen i oljenæringen:

Les også

Oljetopp med advarsel: – Vi har kjøpt oss to til fire år – nå må bedriftene omstille seg!

– Burde ha orientert

Heller ikke selskapets største eier får vite hva USA-sjefen fikk i lønn året han måtte gå av, tross at åpenhet om lønn til ledende ansatte er et sentralt punkt i regjeringens eierskapsmelding.

Både Geir Pollestad (Sp), leder i næringskomiteen på Stortinget, og Ketil Kjenseth (V), leder i energi- og miljøkomiteen samme sted, sa i Aftenbladet/E24 tirsdag at de forventet åpenhet også om Maloneys korrigerte lønn.

Kommunikasjonssjef Ole Berthelsen i Olje- og energidepartementet opplyser at de har vært i kontakt med Equinor, men at departementet fortsatt ikke har fått vite hva Maloney faktisk fikk i lønn fra selskapet i 2015.

– Departementet er kjent med Maloneys lønn slik den ble offentliggjort i årsrapporten for 2015, men størrelsen på feilutbetalingen er ikke gjort kjent for departementet, skriver Berthelsen.

Han viser til at det er inngått en avtale mellom Equinor og tidligere USA-sjef Maloney om tilbakebetaling av for mye utbetalt lønn.

Denne avtalen er konfidensiell og selskapet ønsker dermed ikke å offentliggjøre den. Det tar departementet til etterretning. OED mener likevel at selskapet burde ha orientert om at en slik feilutbetaling hadde funnet sted når dette ble oppdaget, og hvordan feilen ble fulgt opp, skriver Berthelsen.

Talsperson Bård Glad Pedersen i Equinor sier at de har forståelse for kritikken.

– Vi tar den til etterretning for eventuelle lignende feil i framtiden. Men nå forholder vi oss til at vi har en konfidensiell avtale som ble inngått etter at Maloney hadde forlatt selskapet, sier han.

Publisert: