• Finn Finsnes Jr. er for mange kjent som «astmalegen» i Stavanger. Han har i mange år drevet egen spesialistpraksis i byen. Her fotografert på kontoret i 2006. Jonas Haarr Friestad

Astmalege: Overskudd på 79 mill siden 2009

Legekontoret til Finn Finsnes Jr. kastet svært godt av seg i fjor. Eiendommer og aksjer bidrar også til rikdommen hans.