• Stavanger tingrett har sendt hele innsidesaken mot Fred Ingebrigtsen (bildet) og seks andre tiltalte tilbake til førstestatsadvokat Harald L. Grønlien. Tingrettsdommer Richard Saue vil ikke behandle saken før det foreligger en bevisoppgave.

Innsidesaken utsatt på ubestemt tid

Stavanger tingrett har sendt hele innsidesaken mot Fred Ingebrigtsen og seks andre tiltalte tilbake til førstestatsadvokat Harald L. Grønlien. Tingrettsdommer Richard Saue vil ikke behandle saken før det foreligger en bevisoppgave.