- Halsne lånte ut penger i en annens navn

Ståle Halsne fra Hjelmeland er tiltalt for grov økonomisk utroskap mot sin tidligere arbeidsgiver, Hjelmeland Sparebank. Overtredelsen har en strafferamme på seks år. Stavanger tingrett har berammet hovedforhandlinger i straffesaken mot Halsne 7. februar 2011.